Les Masies 1

Casanova de Pallars (La)

Casanova de PallarsCasanova de Pallars

La Casanova de Pallars està situada al límit sud d’un serrat elevat sobre el rec del gorg Negre, a l’oest de Pallars i al nord de la Casanova de la Roca.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant ampliacions. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Casanova de la Roca (La)

Casanova de la RocaCasanova de la Roca

La Casanova de la Roca està situada en una petita vall creuada pel rec del gorg Negre, al sud de la Casanova de Pallars i als peus de la pista forestal que comunica Perafita amb Santa Eulàlia de Puig-Oriol.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, i diverses estructures de menor alçada adossades a banda i banda. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

Cel de Cruells (El)

El Cel

El Cel de Cruells està situada en un punt elevat al sud de Santa Margarida de Vilaltella i prop de la carretera BV-4601. Es tracta d’un petita casa de planta rectangular, formada per planta baixa i un pis, amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Els murs de la planta baixa estan construïts amb maçoneria de pedra i els del primer pis amb obra, fruit de l’ampliació de la casa a mitjans del segle XX. Tota ella està arrebossada, sense pintar, la qual cosa no permet veure les llindes de les obertures.

Cogullers

CogullersCogullers

Cogullers està situada en un punt elevat dins la vall per on transcorre el rec de Cogullers, a l’est de l’anomenat pla de la Senyora.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diverses estructures ubicades al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Cruells

CruellsCruells

Cruells es troba documentada l’any 1392, era posseïda pel monestir de Lluçà època baix medieval i tenia adscrit el mas Solanells. En un capbreu de béns del monestir de Lluçà de l’any 1434 apareix el mas Croells dins la batllia de Perafita. Es torna a trobar documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia de Perafita.
Cruells està situada en un punt lleugerament elevat als peus d’un serrat a l’extrem sud-est del terme municipal, uns cinc-cents metres al nord de la Torre, masia del municipi d’Olost.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de diverses ampliacions com ho demostren els diferents nivells de teulada. Està bastit amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, algunes de les quals han quedat integrades al mur, i té la teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Ferrer Xic (Cal)

Cal Ferrer XicCal Ferrer Xic

Antigament cal Ferrer Xic era una casa de petites dimensions. La façana principal presentava un portal rectangular amb la data de 1774 i una finestra al costat amb la data de 1742. Sobre el portal hi havia un balcó i a banda i banda dues petites finestres. A la façana oest de la casa hi havia un cobert adossat i la façana presentava una petita finestra. A la façana est també hi havia un cobert adossat. La reforma de la masia es va fer entre els anys 1999 i 2004.
Cal Ferrer Xic està situada a l’extrem nord-oest del nucli urbà de Perafita, als peus de la pista forestal que comunica amb la masia de la Roca fins a Santa Eulàlia de Puig-oriol. Es tracta d’una masia restaurada formada per planta rectangular, teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i murs de maçoneria de pedra irregular rejuntada modernament i cantonades diferenciades.

Enlace permanente a este artículo: https://pereroger.eu/perafita-2/les-masies/les-masies-1/