Les Masies 4

Rocatova de Baix

Rocatova de Baix Rocatova de Baix-1

Rocatova de Baix es troba prop del camí ramader. Els habitants de les masies de de la Bauma, Rocatova de Baix i Rocatova de Dalt es dedicaven temporalment a esquilar el bestiar, acordant-ho amb els portadors dels ramats.
Rocatova de Baix és una masia situada al límit sud de l’anomenat pla de Rocatova, o pla de la Llosa, una esplanada delimitada per formacions de roca natural, uns metres al nord del serrat de la Forca.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum allargat principal de planta baixa i primer pis. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter i amb les cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Rocatova de Dalt

Rocatova de Dalt1Rocatova de Dalt-2

Rocatova de Dalt es troba prop del camí ramader. Els habitants de les masies de de la Bauma, Rocatova de Baix i Rocatova de Dalt es dedicaven temporalment a esquilar el bestiar, acordant-ho amb els portadors dels ramats.
Rocatova de dalt és una masia situada en un punt elevat en l’anomenat pla de Rocatova, una esplanada delimitada per curioses formacions de roca des d’on es domina bona part del Lluçanès central i nord.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions, formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb cossos o estructures de menor alçada adossats a banda i banda donant un aspecte de planta basilical. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter i amb les cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

Roquetes (Les)

Les RoquetesLes Roquetes

Les Roquetes està situada a tocar de la carretera BV-4601, a mig camí entre el serrat de les Roquetes, al sud, i la masia de Sant Ponç al nord.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb dos cossos adossats al voltant, un a l’est i l’altra al sud-oest, originalment d’usos agroepcuaris i reformats com a habitatge. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb morter, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Roure (El)

El RoureEl Roure

El Roure es troba documentat l’any 1326 i era posseït per la Pabordia de Desembre de la Catedral de Vic en època baix medieval. Pere Ferrer, possiblement hereu del mas Roure, va ser elegit el segon sots-veguer del Lluçanès. La masia es torna a trobar documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia i terme de Sant Boi de Lluçanès.
El Roure està situat en un punt elevat a l’extrem superior del serrat del Moro, a l’est de la Riera i al sud-est del nucli urbà de Perafita.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i un pis fruit de múltiples ampliacions bastit amb murs de maçoneria de pedra amb poc morter i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Sant Ponç (Cal)

Cal Sant PonçCal Sant Ponç

Cal Sant Ponç es troba situada al nord-est del nucli urbà de Perafita, a tocar de l’encreuament de les carreteres BV-4601 i BP-4653. Es tracta d’una casa de planta rectangular, teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals formada per planta baixa i dos pisos.

Serra (La)

La SerraLa Serra

La Serra es troba documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia i terme de Sant Boi. Modernament va passar a dependre de la família Canal de Gombrèn que la compraren per a fer-hi pastures i van ampliar la masia.
La Serra està situada en un punt elevat a l’extrem nord-est del terme municipal, prop del límit amb el terme municipal de Sant Boi de Lluçanès i al sud-oest de Coll Triador,
Es tracta d’una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de diverses ampliacions. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Serra (La Pallissa de la Serra)

Pallissa de la Serra

La pallissa de la Serra està situada a uns metres del vèrtex sud-est de la masia de la Serra. Es tracta d’un edifici de grans dimensions de planta rectangular format per planta baixa i un pis amb teulada de doble vessant i aigües a les façanes laterals. Els murs són de maçoneria de pedra irregular amb cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions. La façana principal de la pallissa està orientada al nord-oest i presenta 3 portals tapiats dels quals dos estan emmarcats amb brancals i llinda de pedra i un amb maó i llinda de fusta. El portal emmarcat amb pedra de l’esquerra té a la llinda la data inscrita de 1791 i el portal de la dreta hi ha una inscripció il·legible a causa de la forta erosió i el dibuix d’una serra. Al primer pis s’obren dues grans arcades emmarcades amb pedres a plec de llibre, sustentades per un pilar central de maçoneria de pedra. Interiorment hi ha tres pilars més construïts amb murs de maçoneria de pedra.

Enlace permanente a este artículo: https://pereroger.eu/perafita-2/les-masies/les-masies-4/