Jaciments i balmes

Balma de les Heures

La balma de les Heures es troba situada a uns centenars de metres al sud de la masia la Bauma, al nord del terme municipal. S’obre en el llit del torrent de Cogullers, excavada en roques calcàries amb els entorns recoberts d’un espès bosc. Té unes dimensions de 60 metres de llarg, uns 15 metres de profunditat i 3 metres d’alçada i està orientada al sud-oest.
La Balma-2La Balma

La balma és una zona d’interès natural formada per comunitats de degotalls d’aigües calcàries (Adiantion), caracteritzades per una petita falguera, la capil•lera (Adiantum capillus-veneris) que es troben a les parets regalimoses de la balma i constitueixen un hàbitat d’interès comunitari prioritari per la fragmentació de la seva àrea de distribució i la seva vulnerabilitat (segons la legislació europea en la matèria: codi 7220, Vegetació de degotalls d’aigües carbonatades formadores de toves calcàries).
Aquests hàbitats d’interès comunitari, malgrat la seva petita extensió i significació paisatgística, tenen una gran importància científica per a la conservació de la biodiversitat.
La balma de les Heures també és una zona d’interès arqueològic ja que s’hi trobaren diversos fragments de ceràmica del Bronze Final.

Balma de les Heures, Jaciment

L’excavació del jaciment es va fer vers els anys 1940 per E. Fossas i S. Vilaseca. El material es va ubicar en el Servei d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de Barcelona, i actualment es troba dipositat al magatzem del Museu d’Arqueologia de Catalunya (C. Pedret, 95. Girona) sota el nom de Balma de Can Heures.
Jaciment de la balmaLa Balma
S. Vilaseca va observar una sèrie de gravats esquemàtics, no localitzats posteriorment. El material arqueològic està constituït per la part superior d’una urna (25 fragments) de forma bitroncocònica, amb una vora convexa. La decoració complexa: llavi imprès, la vora incisa amb motius de zig-zag; l’inici del cos té una combinació de meandres incisos amb impressions i acanalats. Es trobaren també fragments amb decoracions d’acanalats combinats amb impressions, o amb incisions amb motiu d’espina de peix.
Del material publicat per S. Vilaseca se’n desconeix la posició estratigràfica.

Balma de Coll Triador

Balma de Coll TriadorBalma de Coll Triador
La balma de coll Triador està situada en la fondalada que separa les masies de la Serra i Coll Triador, a un extrem del terme municipal de Perafita a pocs metres del de Sant Boi de Lluçanès.
Balma de Coll Triador
Es tracta d’un balma de mitjanes dimensions, d’uns 15 metres de banda a banda amb una profunditat màxima de 8 metres. La balma no té un terra pla sinó que forma entrants, sortints i raconades a causa dels blocs de pedra que s’han anat desprenent. Es tracta d’un espai molt humit i ombrívol, tant per l’orientació de la balma (pràcticament al nord) com pel fet que hi passa un rec a tocar al voltant del qual hi ha crescut una densa massa de vegetació.
A l’altre costat del rec hi ha l’antiga horta de la Serra, un espai conreable, assolellat i a la vegada proper al rec, dividit en nombroses feixes limitades per murs de maçoneria de pedra.

Jaciment de les Heures-Cal Soci

El jaciment de Les Heures-cal Soci es troba situat en un punt elevat a mig camí entre les masies de cal Soci i les Heures, en una zona actualment emboscada que gaudeix d’excel•lents vistes.
Jaciment de les Heures-Cal SociJaciment de les Heures-cal Soci-2
Es tracta d’una edificació en runes de la que es conserven els murs de càrrega fins a una alçada màxima de 20 centímetres. Es conserven la base dels murs de càrrega i també dels mitgers, formant una planta rectangular d’aproximadament 16 metres de llarg per 8 d’ample amb múltiples particions interiors. A l’exterior d’aquesta planta, concretament al sud i a l’est, s’observen altres murs que probablement formaven estructures adossades al voltant de l’edifici principal. Al sud de l’edifici hi ha diverses feixes de conreu, actualment cobertes de bosc, que originalment estaven delimitades amb murs de maçoneria de pedra formant múltiples terrasses en tota la vessant sud de la carena en la que s’assenta l’edificació.
Jaciment de les Heures-Cal Soci-1
Tot el perímetre i l’interior de l’edifici està cobert per nombrosos roures de petites i mitjanes dimensions.

Jaciment de Mascarella

Jaciment MascarellaJaciment Mascarella
El jaciment de Mascarella està situat entre les masies de Mascarella i les Valls de Mascarella, en un punt lleugerament elevat sobre el rec de Mascarella, al peu de la pista forestal que condueix a les Valls de Mascarella.
Jaciment Mascarella

Es tracta d’un edifici completament enrunat del que es conserven els murs de càrrega, i els mitgers, fins a una alçada màxima d’1 metre, tot i que en la major part dels murs és menor. Les restes d’aquests murs, bastits amb maçoneria de pedra i carreus treballats delimitant les cantonades, deixen entreveure una construcció de mitjanes dimensions i de planta rectangular, amb nombroses particions interiors.

Enlace permanente a este artículo: https://pereroger.eu/perafita-2/llocs-dinteres/jaciments-i-balmes/