Natural

Alzina bonica de Busquets

Alzina bonicaAlzina bonica

L’alzina bonica de Busquets està situada al peu de la pista forestal que comunica la masia de Busquets amb la carretera BP-4653, uns 300 metres al nord de la masia que li dóna nom, en un marge entre dos camps.
Es tracta d’una alzina (Quercus ilex) de grans dimensions que conserva la capçada completa, molt arrodonida. Té un perímetre de tronc de 336 centímetres a 1 metre d’alçada i una capçada que assoleix pràcticament els 25 metres de diàmetre, conservant una forma arrodonida pràcticament perfecte que s’estén de manera paral·lela al terra, sense assolir grans alçades. Just davant de l’alzina hi ha un monòlit amb una placa metàl·lica commemorativa on es llegeix “l’alzina bonica de Busquets”.

Alzina de la fàbrica d’embotits Perafita

Alzina embotits PerafitaAlzina embotits Perafita

L’alzina de la fàbrica d’embotits es troba situada pocs metres a l’est de la fàbrica d’embotits, just a la part exterior del recinte tancat que envolta la fàbrica i al costat de l’entrada principal.
Es tracta d’una alzina (Quercus Ilex) de grans dimensions, amb un perímetre de tronc de 292 centímetres a 1 metre d’alçada, una alçada que sobrepassa els 10 metres i un diàmetre de capçada que assoleix els 15 metres. L’alzina conserva la brancada completa, de forma arrodonida.

Alzina de la Riera

Alzina de la RieraAlzina de la Riera
L’alzina de la Riera està situada uns metres a l’est de la Riera, just al costat d’una bassa que hi ha darrera la pallissa de la masia.
Es tracta d’una alzina (Quercus Ilex) de grans dimensions ubicada sobre un petit marge rocós. Conserva la capçada completa, de forma arrodonida, té un perímetre de tronc de 379 centímetres a 1 metre d’açada i una alçada total d’uns 15 metres. Les arrels de l’alzina s’estenen entre els blocs de pedra que formen un petit marge on s’assenta l’arbre, quedant algun d’aquests blocs pràcticament integrat a la part inferior del tronc.

El roure de la Serra

Roure de la SerraRoure de la Serra
El roure de la Serra està situat uns metres al nord-oest de la masia que li dóna nom, al límit d’una esplanada que s’estén al nord de la masia.
Es tracta d’un roure martinenc (Quercus humilis) de grans dimensions, tot i que no conserva la capçada completa. Té un perímetre de tronc de 335 centímetres a 1 metre d’alçada i una capçada que pràcticament assoleix els 20 metres de banda a banda, tot i que la seva forma no és gens arrodonida al mancar-li una part del brancam.

Roure de Santa Margarida de Vilaltella

Roure de Santa MargaridaRoure de Santa Margarida

El roure de Santa Margarida de Vilaltella està situat uns metres al nord de l’església que li dóna nom, enmig d’una esplanada ocupada per roures de mitjanes dimensions.
Es tracta d’un roure martinenc (Quercus humilis) de grans dimensions, amb un perímetre de tronc de 150 centímetres a 1 metre d’alçada, una alçada que pràcticament assoleix els 15 metres i una capçada força arrodonida que pràcticament arriba als 15 metres de diàmetre i que es troba vertebrada a partir de tres grans cimals.

El roure bonic de la Tria

Roure de la TriaRoure de la Tria
El roure bonic de la Tria està situat al peu de la pista forestal que comunica la masia que li dóna nom amb la carretera BV-4601, uns 300 metres al nord-est de la Tria, i enmig d’una zona de grans camps.
Es tracta d’un roure martinenc (Quercus humilis) de grans dimensions, tot i que no conserva la capçada completa. Té un perímetre de tronc de 356 centímetres a 1 metre d’alçada i una capçada que pràcticament assoleix els 20 metres de banda a banda, tot i que la seva forma no és gens arrodonida, al mancar-li pràcticament la meitat del brancam.

Enlace permanente a este artículo: https://pereroger.eu/perafita-2/llocs-dinteres/natural/