Les Masies 2

Franquesa (La)

La Franquesa

La Franquesa està situada uns 400 metres a l’est de la riera Gavarresa, a mig camí entre el serrat del Molar i el serrat de cal Mirot i a tocar de l’embassament que hi ha en el rec de la font del Tió.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis amb diversos volums adossats, algun dels quals d’un nivell d’açada més. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant un ampliació. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Fusta (Cal)

Cal FustaCal Fusta

Cal Fusta està situada al nord-est del nucli urbà de Perafita, a l’extrem sud-oest del gran complex de granges que porten el nom de la masia.
Es tracta d’una masia de reduïdes dimensions, formada per un únic volum de planta baixa i primer pis bastit amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

Heures (Les)

Les HeuresLes Heures

Les Heures es troba documentada l’any 1335. Es torna a trobar documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia de Perafita.
Les Heures està situada en un punt elevat a l’oest del serrat de la Forca, dominant bona part del terme municipal de Perafita i del Lluçanès nord.
Es tracta d’una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes fruit de diverses ampliacions (se n’observa una a l’extrem est del volum principal) bastit amb murs de maçoneria de pedra arrebossats, amb carreus treballats delimitant les cantonades i coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Heures (La masoveria de les Heures)

Masoveria de les HeuresMasoveria de les Heures

La masoveria de les Heures es troba situada a uns metres al nord-oest de la masia de les Heures. Es tracta d’un edifici de planta rectangular format per planta baixa, un pis i golfes, coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Els murs són de maçoneria de pedra irregular amb cantonades diferenciades de carreus de majors dimensions.

Hostal Nou

Hostal NouHostal Nou

L’Hostal Nou està situat en una fondalada al nord-est del nucli urbà de Perafita, pocs metres a l’est del castell.
Es tracta d’un edifici de mitjanes dimensions format per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes, bastit amb murs de maçoneria de pedra completament arrebossats, deixant al descobert els carreus treballats que delimiten les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals i el carener es troba desplaçat del centre de l’edifici, probablement per les ampliacions d’aquest.

Mas (El)

El Mas

El Mas està situat en una carena al nord-est de Terradelles, al peu de la pista forestal que comunica les masies de Terradelles i Novelliques.
Es tracta d’una masia en runes que únicament conserva part dels murs de càrrega deixant entreveure una planta pràcticament quadrada. Els murs que es conserven són de maçoneria de pedra i tàpia, amb carreus treballats a les cantonades i arriben a alçades màximes de 250 centímetres. En el mur oest es conserven dues petites finestres emmarcades amb pedra treballada. També s’intueixen alguns dels murs mitgers de l’edifici i algun dels murs que delimitaven les estructures que hi havia adossades a l’oest de l’edifici, tot i que molt malmesos.

Mascarella

MascarellaMascarella

Mascarella es troba documentada l’any 1281 i era posseïda per la Pabordia de Desembre de la Catedral de Vic en època baix medieval. Des de principis del segle XIV tenia adscrits, en indivís amb l’hereu de la Riera els masos Valls superior i Valls inferior.
Mascarella està situada a l’extrem sud del terme municipal, prop del límit amb el terme d’Olost, al sud-oest de les Valls de Mascarella i al sud-est de Busquets.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb molt morter, i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Enlace permanente a este artículo: https://pereroger.eu/perafita-2/les-masies/les-masies-2/