Les Masies 3

Mirot (Cal)

Cal MirotCal Mirot

Cal Mirot està situada a l’extrem oest d’una carena elevada sobre la vall del rec del gorg Negre, al sud de la Casanova de la Roca i al nord de la Casanova de la Franquesa.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta allargada i fruit de diverses ampliacions, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb morter i amb carreus treballats delimitant les cantonades. L’edifici, format per planta baixa i primer pis, està coronat amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Novelliques

NovelliquesNovelliques

Novelliques està situada en un coll entre els serrats de Novelliques i de la Rovireta, a l’est de Terradelles i al nord-oest de Cogullers.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra, arrebossats en algunes parts. Les cantonades estan delimitades amb carreus treballats i la teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Novelliques (La Pallissa de)

Pallissa de Novelliques

La pallissa de Novelliques està situada pocs metres al sud de la masia que li dóna nom, al límit d’una esplanada que s’estén davant la façana principal de la masia, en un coll entre els serrats de Novellliques i de la Rovireta.
Es tracta d’un edifici de dos nivells bastit amb murs de maçoneria de pedra amb poc morter i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Pallars

PallarsPallars

Pallars es troba documentada l’any 1238. Es torna a trobar documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia de Perafita
Pallars està situada en un punt elevat al nord del nucli urbà de Perafita, al límit oest d’una petita serra delimitada pel rec del gorg Negre anomenada carena de Pallars.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per tres volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes (un d’original i els altres ampliats cap al sud i a l’oest), bastits amb murs de càrrega de maçoneria de pedra amb molt morter i amb carreus treballats delimitant les cantonades, i diverses estructures adossades al voltant. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior. Les estructures que hi ha adossades al voltant de l’edifici formen dos patis o llices al davant de les façanes est i sud de l’edifici, essent la més gran l’orientada a l’est davant la façana principal de l’edifici.

Puigmajor

PuigmajorPuigmajor

Tot i que podria tenir uns orígens anteriors, la masia de Puigmajor es troba documentada l’any 1855 en la demarcació parroquial de Sant Boi de Lluçanès.
Puigmajor es troba situada al nord-est del nucli urbà de Perafita, en un punt elevat, a la banda oest de la carretera BP-4653 i a l’est del turó anomenat Puigmajor.
Es tracta d’una casa de planta rectangular, formada per planta baixa i dos pisos, amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

Riera (La)

La RieraLa Riera

La Riera es troba documentada l’any 1311, era posseïda pel monestir de Lluçà època baix medieval, i tenia adscrit el mas Trullàs, venut a principis del segle XIV a Berenguer del Prat de Sant Martí d’Albars. En un capbreu de béns del monestir de Lluçà de l’any 1434 apareix el mas la Riera dins la batllia de Perafita i es trona a trobar documentada en el fogatge de 1553 dins la parròquia de Perafita. El cognom Riera va desaparèixer l’any 1590 quan Franina Riera ven el mas a Valentí Noguera de Perafita. A finals del segle XVII passa a ser masoveria de Rocafiguera de Sora.
La Riera està situada en un punt lleugerament elevat al sud del nucli urbà de Perafita i al sud-est del pedró de Sant Agustí, prop de la unió del rec de la Tria amb el rec de Santa Margarida.
Es tracta d’una masia de grans dimensions formada per dos volums adossats de planta baixa, primer pis i golfes. Els dos estan bastits amb murs de maçoneria de pedra amb restes d’arrebossat, i amb carreus treballats delimitant les cantonades. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Roca (La)

La RocaLa Roca

La Roca es troba documentada l’any 1188 i era posseïda per la Pabordia de Desembre de la Catedral de Vic en indivís amb el monestir de Lluçà en època baix medieval. El 14 de setembre de 1381 Bernat de Rocha de la parròquia de Perafita firmava un manament de 5 sous amb poder del batlle del castell de Lluçà per la demanda feta per Pere de Clauso d’un deute de 50 sous. En un capbreu de béns del monestir de Lluçà de l’any 1434 apareix la Roca de Perafita dins la batllia de Sant Martí d’Albars. Es torna a trobar documentada en el fogatge de 1553 formant part de la parròquia de Perafita.
La Roca està situada en un punt lleugerament elevat al nord-oest del nucli urbà de Perafita, al sud de la Mare de Déu del Remei.
Es tracta d’una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb diversos cossos i estructures al voltant. Està bastida amb murs de maçoneria amb carreus treballats delimitant les cantonades i té la teulada de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Roca del Mill (La)

La Roca del MillLa Roca del Mill

La Roca del Mill està situada a l’extrem sud-est del nucli urbà de Perafita, en un nivell lleugerament inferior respecte al nucli i als peus de la pista forestal que comunica amb la Riera.
Es tracta d’una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis, bastit amb murs de maçoneria de pedra amb força morter, quedant algunes parts arrebossades, altres amb tàpia i algunes reformades amb obra vista. Té les cantonades delimitades amb carreus treballats, alguna de les quals ha quedat integrada al mur denotant diferents ampliacions. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.

Enlace permanente a este artículo: https://pereroger.eu/perafita-2/les-masies/les-masies-3/